top of page
Image by Dylan Gillis

DUURZAAM CONTRACTEREN

Projecten en samenwerkingen tussen mensen of bedrijven worden vol enthousiasme en vertrouwen opgestart. Er wordt gedroomd, en er worden plannen gemaakt, vol vertrouwen in elkaar. Maar bij elke samenwerking, zelfs tussen de beste vrienden, is het op een bepaald moment nodig om het geheel in zakelijke en juridische afspraken te gieten. Want hoe je het ook draait of keert, van zodra er verantwoordelijkheden en/of geldstromen in het spel komen, willen we graag wat zekerheden inbouwen. Het contract dient zich aan. 

Dan steekt een heel andere dynamiek de kop op: er groeit onzekerheid en wantrouwen, posities worden ingenomen, advocaten/juristen worden ingeschakeld, nemen het heft in handen en helpen om alle mogelijke worst case scenario's uit te denken en weg te schrijven in het contract. Op het einde van de rit ligt er een lijvig contract met standaardclausules die de partijen zelf maar half begrijpen, en met nooit voldoende clausules om alle mogelijke problemen te kunnen dekken. 

 

In dit proces is de relatie van de samenwerking helemaal naar de achtergrond verschoven. Een gemiste kans! In het enthousiasme van de samenwerking schuilt immers veel kracht die ingezet kan worden om op een verbindende manier de samenwerking zelf te bespreken. Beide partijen houden zo, al dan niet bijgestaan door een jurist, zelf de verantwoordelijkheid in handen. In heldere lijnen wordt het contract uitgeschreven tot een krachtig, rechtsgeldig en levend instrument dat ten dienste staat van de samenwerking. 

OPLEIDINGEN IN DUURZAAM CONTRACTEREN

Van een 'noodzakelijk kwaad' naar een verbindend contract

Als ik met ondernemers praat over (langdurige) samenwerkingen en de daarbij horende contracten, dan hoor ik vaak: ‘dat is een noodzakelijk kwaad’ of ‘liever samenwerken op basis van een handshake dan een contract sluiten waarvan de relatie verzuurt’… 

Een contract heeft vaak een kwalijke reputatie: onbegrijpelijk juridisch jargon, te nemen of te laten, alle mogelijke scenario's worden uitgedacht om toch maar alles dichtgetimmerd te krijgen met een ellenlang document als gevolg... dat geen kat leest en dat in de lade verdwijnt. En toch willen we voor onze samenwerkingen graag heldere en afdwingbare afspraken, zeker als er belangrijke verantwoordelijkheden en geld mee gemoeid zijn.

PROGRAMMA

In deze inspiratiesessie ontdek je hoe het anders kan. Hoe een contract de basis kan vormen voor een sterke samenwerking in vertrouwen en in een taal die voor alle betrokkenen helder en begrijpbaar is. 

Volgende thema's komen aan bod:​

 • Wat zijn de bouwstenen van een duurzaam contract?

 • Hoe kan je ervoor zorgen dat een contract bestand is tegen veranderingen en conflicten in de samenwerking?

 • Hoe kan een contract de samenwerkingsdoelen versterken?

 • Welke elementen dienen er besproken te worden in het proces naar een duurzaam contract?

Op het einde van deze sessie ga je naar huis boordevol inspiratie om op een andere manier samenwerkingen in een contract te gieten.

INSPIRATIE
SESSIE
Duurzaam Contracteren Infosessie
DOELGROEP

Iedereen die in aanraking komt met contracten: juristen, ondernemers, freelancers, groepspraktijken, cohousing projecten,... en er eens op een andere manier naar wil kijken.

 
DUUR

online: 1,5u

Duurzaam Contract Opleiding RechtoVerso
DOELGROEP

Iedere ondernemer, professional, of organisatie die voor zijn samenwerkingen niet kan noch wenst terug te vallen op een standaard modelcontract en liever in dialoog met de andere partij bouwt aan de onderlinge afspraken om constructief samen te werken.

 
DUUR

Deze opleiding duurt 1 volledige dag. 

een duurzaam contract 

als basis voor een solide samenwerking

Duurzaam contracteren vertrekt vanuit een vertrouwen om samen te werken. Er wordt  gesproken over elkaars visie en waarden met betrekking tot de samenwerking. Er komen vragen aan bod als:

 • 'Waarom en op welke manier wensen we samen te werken?  

 • 'Wat verwachten we van elkaar?'

 • 'Wat gaan we doen als er problemen opduiken? 

Vanuit dit verbindend gesprek ontstaat een helder en afdwingbaar contract dat alles bevat om het kader, de verwachtingen en de koers van de samenwerking te bepalen. De nodige handvatten worden opgenomen voor mogelijke koerswijzigingen en botsingen tijdens de samenwerking. 

 

PROGRAMMA

Tijdens deze dag krijg je inzichten over wat duurzaam contracteren precies inhoudt.  Er wordt ook actief geoefend zodat je zelf kan ervaren hoe het proces naar een duurzaam contract verloopt.

Volgende topics komen aan bod:

 • Welke componenten bevat een duurzaam contract?

 • Hoe ziet een duurzaam contract eruit?

 • Wat dient er allemaal besproken te worden? 

 • Met welke valkuilen dien je rekening te houden?

 

Op het einde van deze dag ga je naar huis met een heldere kijk op het proces van duurzaam contracteren en ben je in staat om zelf aan de slag te gaan.

EENDAAGSE
OPLEIDING

Als jurist - samen met je klanten - 
bouwen aan een duurzaam contract

Als juristen zijn we getraind om bij het opstellen van een contract alle mogelijke scenario’s te bedenken die zouden kunnen gebeuren. Vervolgens gaan we die vertalen in allerlei clausules ‘voor als het fout zou lopen’. Op die manier gaat het ontwerpcontract heen en weer. We kennen het allemaal: de kleurboek van track changes in een ontwerpcontract aangebracht door de betrokken juristen.

De partijen zelf zitten in deze fase vaak wat op de achtergrond en vervreemden van elkaar. Logisch, want dit is niet hun expertise, noch hun taal. Na maanden onderhandelen waarbij uiteindelijk een tekst ondertekend wordt, gebeurt het maar al te vaak dat er even nadien iets gebeurt dat nét niet beschreven staat in het lijvige contract. Herkenbaar? Vast wel!
 

PROGRAMMA

Tijdens deze tweedaagse opleiding leer je als jurist hoe je jouw cliënten kan begeleiden naar een duurzaam contract dat bestand is tegen de tijd en tegen veranderingen en conflicten in de samenwerking. Je leert hoe je:

 • de dialoog tussen de partijen kan stimuleren;

 • jouw cliënten kan empoweren om de bouwstenen van een duurzaam contract zelf te creëren;

 • een actieve luisterhouding kan aannemen zodat je de juiste informatie kan oppikken;

 • tegenstellingen en spanningen probleemoplossend kan aanpakken.

Op het einde van deze dag ga je naar huis met praktische tools en actieve kennis die je meteen in de praktijk kan brengen.

2 DAAGSE
voor JURISTEN
Opleiding Duurzaam contracteren voor juristen
DOELGROEP

juristen en advocaten die effectief willen leren hoe ze tot een duurzaam contract kunnen komen. 

 
DUUR

Deze opleiding duurt 2 volledige dagen. 

bottom of page