top of page
A7R02485.jpg

OVER RECHTOVERSO

RechtoVerso is ontstaan vanuit ons gezamenlijk verlangen om binnen de juridische wereld opleiding en ondersteuning aan te bieden omtrent de menselijke en relationele kant van dit werk


Los van elkaar ervoeren we vanaf het prille begin van onze loopbaan het belang aan van dit menselijke en relationele aspect binnen ons vak. Niet enkel om onze job als jurist goed te kunnen uitvoeren naar onze cliënten toe, maar ook om als jurist zelf onze authenticiteit te kunnen bewaren en overeind te blijven. Ons verlangen naar kennis over de dynamiek tussen mensen en over de psychologie van conflicten leidde ons naar tal van aanvullende opleidingen.

Tijdens één van deze opleidingen kruisten onze wegen zich. 

We bleven elkaar ontmoeten en besloten onze krachten en gelijke ambitie te bundelen in een gezamenlijke onderneming. RechtoVerso was geboren. Aan zowel juristen en bemiddelaars als aan ondernemers en zorgverleners die occasioneel met juridische aspecten in aanraking komen, willen we praktische handvaten bieden om op een verbindende manier met conflicten en contracten om te kunnen gaan met aandacht voor de onderliggende menselijke relaties.

Monika Meysmans

Monika Meysmans RechtoVerso

Als juriste, onderhandelaar en erkend bemiddelaar wil ik me inzetten voor een wereld waarin anders wordt omgegaan met het recht en dan vooral in het domein ‘contracten’. Ik ervaar het recht vandaag te vaak als polariserend (wij tegen zij) en sturend (juristen nemen het heft in handen).  Met Duurzaam Contracteren wil ik het recht opnieuw dienend maken aan de samenwerking tussen mensen.

Ik begeleid ondernemers, organisaties en bedrijven naar duurzame contracten: contracten die verbinden in vertrouwen, verstaanbaar zijn en bestand tegen veranderingen en conflicten in de samenwerking. Geen soft gedoe, wel een ferm instrument om in de samenwerking rechtszeker te varen naar de gewenste doelen! Naast het werk in mijn eigen praktijk ben ik ook gastdocent bij Mediv. 
Meer over mijn werk en achtergrond vind je op www.duurzaamcontracteren.be.

 

Sofie Storms

Sofie Storms RechtoVerso

Als juriste geloof ik in de kracht en ontwikkeling van het recht. Ik merk dat er tegenwoordig heel wat juristen een alternatief zoeken voor het conflictmodel dat zo verankerd zit in onze maatschappij. 'Gelijk' krijgen maakt je niet noodzakelijk gelukkiger. Meer en meer juristen zoeken daarom naar verbindende oplossingen en met Geweldloze Communicatie bied ik hen graag een middel daartoe aan.

 

Als coach geloof ik heel sterk in de nood om mensen terug de vaardigheid bij te  brengen om de dialoog met zichzelf aan te gaan. Om stil te staan bij hun eigen gedachten, emoties en  gevoelens. Ik geloof dat mensen altijd zelf het best geplaatst zijn om hun eigen leven terug in handen te nemen. 

Als mens geloof ik heel sterk in bezieling. Ik merk dat als mensen terug contact kunnen maken met met hun waarden en overtuigingen en met datgene wat hun bezielt, hun (professionele) leven hierna veel meer voldoening brengt.

In mijn werk breng ik dit alles samen en begeleid ik als consultant FrahanBlondé voornamelijk juristen om te groeien in de relationele en menselijke kant van het juridische beroep zodat ze dit beroep met bezieling en vervulling kunnen blijven uitoefenen. Daarnaast ben ik erkend  familiaal en sociaal bemiddelaar. Meer over mijn werk en achtergrond vind je op www.sofiestorms.be .

Wouter De Canck

Wouter De Canck RechtoVerso

Hoe staan mensen in een conflict? Wat doet het met hen? Ik vond het altijd al heel boeiend om mensen doorheen een conflict te begeleiden en te helpen. Want conflicten zijn energievreters die de kwaliteit van het leven ondermijnen.

 

Met mijn juridische en relationele expertise help ik mensen te zoeken naar oplossingen voor hun conflicten. Ik laat hen het conflict in eigen handen nemen, en begeleid hen bij hun vragen en onzekerheden. Zo breng ik stap voor stap helderheid waar verwarring is, rust waar chaos heerst, houvast als alles wankel is. Samen wegen we  de relationele en juridische aspecten van een conflict af en gaan resoluut voor een oplossing buiten een rechtbank. Ik ga daarbij zeer intuïtief te werk, waardoor elke oplossing maatwerk is.

 • 27  jaar advocaat en bemiddelaar

 • Erkend bemiddelaar in familiezaken (scheidingsbemiddeling)

 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

 • Social Presencing Theater, Arawana Hayashi, Barcelona ( 2016)

 • Systemisch coach, Hellinger Instituut, Groningen ( 2017)

 • Structuuropstellingen, Aken – Ferrari Beratung (2018)

 • Sitting in the Fire, Amsterdam – Gary Reiss  (2020)

 • Bekend met systemisch en contextueel denken en familie- opstellingen (Hellinger).

 • Opleidingen aan het Instituut voor Communicatie: Sociale Bemiddeling, Leidinggeven, Groepsdynamica, Bio-energetica en groeigroepen Gestalt. 

 • Diverse opleidingen: Horen van kinderen, Kinderen in bemiddeling, Paarden als gids voor de bemiddelaar

 • Gasttrainer bij Mediv

bottom of page