top of page
A7R02696_edited.jpg

CONFLICTCOACHING

Conflicten veroorzaken stress. Als advocaat/bemiddelaar pak je de stress en onzekerheid van de partijen aan en begeleid je de partijen naar een oplossing. Jouw interventies zijn spannend, kwalitatief hoogstaand en ontmijnen het conflict. De partijen sluiten zelf een akkoord dat zij zullen naleven, het geeft hen een perspectief en brengt hen weer in de flow van het leven.

 

Met onze trainingen kan je

 • lastige gesprekken faciliteren; 

 • hardnekkige standpunten ontmijnen;

 • op dieper niveau faciliteren en het onzegbare zichtbaar maken;

 • effectief tussenkomen en mensen ondersteunen in wat gezegd moet worden;

 • een stevige basishouding ontwikkelen die overeind blijft in het vuur van het conflict;

 • vertrouwen installeren en uitstralen in de gesprekken;

 • een setting creëren waarin je zorgzame, veilige en neutrale interventies doet, die elke partij kan ontvangen.

 

RechtoVerso organiseert workshops en opleidingen voor advocaten, bemiddelaars en professionals die mensen in conflicten begeleiden.

OPLEIDINGEN IN CONFLICTCOACHING

Advocaat of bemiddelaar?
Krijg helderheid in je rol en positie.

In deze interactieve workshop verkennen we twee uitdagingen waar advocaten die ook actief zijn als bemiddelaar mee te maken hebben: de contactingfase en de contractingfase.

Als mevrouw je belt voor een scheiding, welke rol ga je dan opnemen? De rol van advocaat of de rol van bemiddelaar? Hoe bevraag je de cliënt wat hij nodig heeft en hoe beslis je samen met de cliënt hoe je haar/hen gaat bijstaan?

 

In deze workshop krijg je praktische tools aangereikt waarmee je zulke vragen helder kan krijgen voor jezelf en je cliënt zodat je nadien effectief aan de slag kan gaan. Zodra duidelijk is in welke rol je de cliënt benadert, wordt ook duidelijk hoe je best contact neemt met de andere cliënt/partij en ook hoe je het beste positie inneemt en communiceert ten aanzien van deze andere partij.

 

PROGRAMMA

In deze praktijkdag overlopen we op een praktijkgerichte en interactieve manier de kansen en de valkuilen bij de contacting en contracting als bemiddelingsgericht advocaat. Op het einde van deze dag ga je naar huis boordevol inspiratie en kennis die je meteen in je eigen praktijk kan toepassen.

WORKSHOP
Workshop advocaat of bemiddelaar
DOELGROEP

Advocaat-bemiddelaars die soms vastlopen op of worstelen met de uitdagingen verbonden aan 'innemen van de juiste positie' in het bemiddelingswerk als advocaat.

 
DUUR

Deze workshop duurt 1 volledige dag.

 

PERMANENTE VORMING

Voor deze opleiding zijn punten permanente vorming bij de Federale Bemiddelingscommissie aangevraagd. 

Opleiding scheidingsbemliddeling met Wouter De Canck
DOELGROEP

Advocaten en bemiddelaars die werken met scheidingsbemiddeling

 
DUUR

Deze opleiding duurt 1 volledige dag. 

PERMANENTE VORMING

Voor deze opleiding zijn punten permanente vorming bij de Federale Bemiddelingscommissie aangevraagd. 

De kleur van geld 
in scheidingsbemiddeling

“Mijn ouders hebben de keuken volledig betaald en willen dit geld terug!”

“Ik heb bij het begin van onze relatie mijn ganse spaarboek ingebracht. Jij niks, dus nu wil ik dit terug!”

“Het geld van mijn oma wil ik in ieder geval terug!”

 

Herkenbare tafereeltjes? 

In bemiddeling kan het er pittig aan toe gaan wanneer de inbrengen van één der partners aan bod komt: hoe ga je daar mee om als bemiddelaar? Wat met vergiftigde schenkingen, beladen erfenissen en de inbreng van eigen geld? Deze workshop begeleidt jou in het omgaan met deze uitdagingen en biedt jou een aantal effectieve inzichten die je kan inzetten bij bemiddeling. 

 

PROGRAMMA

In de voormiddag overlopen we de wettelijke regels van schenkingen, erfenissen en eigen inbrengen aan de hand van theoretische en praktische oefeningen. We bekijken zowel de situatie van gehuwde koppels als (wettelijk) samenwoners. 

Na de broodjeslunch bekijken we de relationele betekenis van deze inbrengen en kijken we naar de systemische verborgen betekenis ervan.  Tot slot oefenen we in kleine groepen hoe we deze problemen aanpakken en bespreken we de voorgestelde oplossingen vanuit wettelijk en relationeel oogpunt. 

Op het einde van deze dag ga je naar huis boordevol inspiratie en kennis die je meteen in je eigen praktijk kan toepassen.​

WORKSHOP
WORKSHOP

Hoe een vechtscheiding voorkomen? workshop voor hulpverleners

Scheiden of blijven? In jouw praktijk als psycholoog of therapeut ontmoet je waarschijnlijk cliënten met twijfels over hun relatie. Ze verkeren in tweestrijd, en hebben daar bovenop nog heel wat praktische vragen over hun rechten, het huis, co-ouderschap… Eens de knoop is doorgehakt, stelt zich de vraag: 'Wat zeg ik tegen mijn partner?' Een heldere communicatie is daarbij cruciaal. Een goede ‘scheidingsmelding’ voorkomt veel problemen achteraf. Een slechte scheidingsmelding daarentegen is vaak het begin van een vechtscheiding die voor alle partijen nefast is. 

PROGRAMMA

Tijdens deze workshop beantwoorden we o.a. volgende vragen: Hoe kan jij als hulpverlener jouw cliënten het beste begeleiden bij hun scheidingsmelding? Hoe help je een vechtscheiding voorkomen?

Je krijgt inzicht in: 

 • de verschillende fasen van de scheidingsbeslissing en het rouwproces, 

 • de essentiële stappen van een goede scheidingsmelding,

 • de implicaties van een onzorgvuldige melding op de latere scheiding,

 • de ondersteuning die jij als professional je cliënten best geeft om tot constructieve afspraken te komen met de partner,

 • de rol van scheidingsbemiddeling in het hele traject. 

Na deze dag  ervaar je hoe een goede scheidingsmelding kan leiden tot scheidingsbemiddeling en uiteindelijk tot een evenwichtige regeling, zowel voor de partners als voor de kinderen. De opgedane kennis en inzichten van deze dag kan je meteen toepassen in jouw praktijk om cliënten met een scheidingswens te begeleiden.

Vechtscheiding voorkomen, workshop voor hulpverleners
DOELGROEP

bemiddelaars, advocaten, notarissen, coaches, psychologen en therapeuten

 
DUUR

Deze opleiding duurt  een namiddag.

PERMANENTE VORMING

Voor deze opleiding zijn punten permanente vorming bij de Federale Bemiddelingscommissie aangevraagd.

”Ik vond het een interessante en leerrijke dag waarbij de aangereikte tools mij een houvast bieden om de ingeslagen weg verder te gaan” 

 

- C.N., advocate -

bottom of page