top of page
rechtoverso.jpg

"Wij ondersteunen juristen en ondernemers om conflicten & contracten op een andere manier aan te pakken"

RechtoVerso is een samenwerking tussen 3 ervaren juristen. 

 

We zijn actief in de domeinen contracten en conflicten. We ervaren dagelijks dat het recht vaak polariserend werkt en de gekozen strategieën niet altijd de oplossingen bieden die de partijen op lange termijn vooruithelpen.

Zelf kijken we steeds binnen de hele context naar wat de case nodig heeft en hebben we, naast de juridische invalshoek, vooral ook aandacht voor de onderliggende relatie tussen de partijen.

We ondersteunen eenieder om de situatie om te zetten naar een kans tot (persoonlijke) groei, we empoweren hen in het aanspreken van hun eigen menselijke kracht, verantwoordelijksheidszin en probleemoplossend vermogen. Hierdoor creëren we binnen de juridische context een verbindende dynamiek. 

Juristen, ondernemers, bedrijven en organisaties kunnen bij RechtoVerso terecht voor open opleidingen en trainingen op maat.

VOOR WIE

Voor professionals in de juridische wereld

RechtoVerso opleidingen voor juristen

Het recht ordent relaties tussen mensen binnen de samenleving. En toch ligt in het huidige recht de focus eerder op de wetgeving, dan op het relationele aspect. Hoe kan je binnen een juridische context ook de relationele bril hanteren zodat het recht meer dienend wordt aan de mens? Hoe kan je de menselijke kracht van zowel jezelf als van je cliënten aanboren om tot een resultaat te komen waarin iedereen zich kan vinden? Zowel jij en je cliënt, maar ook de tegenpartij en zijn advocaat? Hoe kan je contracten opstellen die dure rechtszaken voorkomen? Hoe blijf je zelf met goesting en passie deze job doen?

Met ons aanbod ondersteunen we zowel juristen, advocaten als bemiddelaars om op een authentieke en verbindende manier cliënten bij te staan in het opbouwen van duurzame contracten of in het oplossen van energievretende conflicten. 

 Voor ondernemers, bedrijven  & organisaties

Ook als niet-jurist kom je in aanraking met het recht: via een contract dat je wil afsluiten, of via een conflict dat je wil oplossen. Als leek is het niet eenvoudig om op die momenten jezelf niet te verliezen in de vele lettertjes van de wet of de complexe terminologie. 


Met het aanbod van RechtoVerso leren we jou als ondernemer of professional  hoe je duurzame contracten kan afsluiten om effectief en constructief te kunnen samenwerken. We geven je daarnaast handvaten om professionele spanningen en conflicten zo aan te pakken dat de verdere positieve samenwerking behouden blijft.

RechtoVerso opleidingen voor ondernemers

"Bijzonder fijn om vast te stellen dat dit eigenlijk heel dicht aansluit bij mijn DNA als mens en als advocaat”  

 

- F.D.C., advocaat -

ONTDEK ONS AANBOD

RechtoVerso_WouterDeCanck.png

Conflictcoaching

Voor de juridische professional die dagelijks in het conflict staat, reiken we je nieuwe inzichten en handvaten aan om constructief in het conflict te staan. Met zorg voor jouw belangen maak je ook zichtbaar wat belangrijk is voor de anderen in het conflict. 

We helpen  je om jouw plek in te nemen, zodat je, stevig gegrond en met open vizier alle aspecten van een conflict kan ontmoeten. We leren jou onbevangen en intuïtief in het conflict te staan.

Met conflictcoaching willen we voorbij de juridische kwesties ook gaan kijken naar de dynamieken van het conflict zelf en de verborgen relationele drijfveren. Zo kan je sterke interventies doen die veilig en acceptabel zijn voor alle partijen en de weg openen naar oplossingen.

RechtoVerso biedt workshops en opleidingen aan voor zowel advocaten, bemiddelaars als professionele zorgverleners.

Duurzaam contracteren

Iets ondernemen, professioneel of privé, doe je meestal samen met anderen. En als er rechten, plichten, verantwoordelijkheden, verwachtingen en last but not least centen komen bij kijken, willen we graag heldere afspraken en wat voorspelbaarheid en zekerheid.

Hoe doen we dat in een wereld die constant verandert?

En hoe behouden we in dat proces naar een contract toe het vertrouwen in elkaar ook als er tegengestelde belangen zijn? Hoe zorgen we ervoor dat het contract een duurzaam en levend instrument wordt dat de samenwerking blijvend ondersteunt ook als er spanningen ontstaan?

Met duurzaam contracteren gaan we voor een constructief contract dat een stevige basis vormt tot samenwerken. In heldere begrijpbare taal.  

Voor juristen, professionals en ondernemers biedt RechtoVerso infosessies en opleidingen om met dit model aan de slag te gaan. 

Monika Meysmans Duurzaam contracteren
Sofie Storms Authentiek jurist

Authentiek jurist

Als jurist word je dagelijks geconfronteerd met conflicten, emoties, tegenstrijdige belangen en moeilijke gesprekken. Om hier als mens op een krachtige en positieve manier mee om te kunnen (blijven) gaan, is het absoluut noodzakelijk om te leren hoe je authentiek en in verbinding met jezelf kan blijven. En hoe je een ethische grondhouding kan 'kweken' die zowel jezelf als je cliënten ten goede komt.

Voor juristen biedt RechtoVerso infosessies en meerdaagse opleidingen aan in o.a. Geweldloze Communicatie waarin je jouw kwaliteiten als mens leert te ontplooien en toe te passen in de professionele juridische context.

OPLEIDINGEN IN DE KIJKER

bottom of page