top of page

di 03 mei

|

Brussel

Erfovereenkomsten in balans

Hoe kan je als notaris toegevoegde waarde bieden aan de familie in het proces naar een evenwichtige erfovereenkomst? Hoe ga je om met de verschillen en de emoties? Hoe verbind je de familie in vertrouwen zodat de erfovereenkomst gedragen en ondertekend wordt?

Tickets zijn niet te koop
Andere evenementen bekijken
Erfovereenkomsten in balans
Erfovereenkomsten in balans

Tijd en locatie

03 mei 2022, 09:00 – 17:00 CEST

Brussel, Brussel, België

Over het evenement

Doel:

Dat de gemoederen kunnen oplaaien als ouders beslissen om een regeling te treffen rond het lot van schenkingen bij het openvallen van de nalatenschap is een open deur. Of net niet: veel families zullen keurig en in stilte het proces ondergaan, met een smeulend gevoel van onbehagen.

De uitdaging voor de notaris bestaat er in om de familie te begeleiden naar een erfovereenkomst waar elkeen zich goed bij voelt en die de nodige gemoedsrust geeft. De notaris die de lont uit het kruitvat haalt en bewust bouwt aan de onderlinge relatie, helpt dit proces tot een goed einde te brengen.

Het belang van een constructieve dialoog tussen de betrokkenen in dit proces naar een evenwichtige erfovereenkomst is dan ook groot:

o Hoe zorg ik er als notaris voor dat elkeen zijn stem heeft kunnen laten horen, het gevoel heeft beluisterd te zijn en waarbij iedere belanghebbende zich (h)erkend weet in de erfovereenkomst zelf.

o Hoe zorg ik dat een ruziënde familie tot een overeenkomst komt

o Hoe bewaak ik het evenwicht tussen alle belangen die spelen

o Hoe zorg ik dat emoties niet de overhand nemen

Het doel van deze niet- juridische opleiding is de specifieke gespreks- en onderhandelingsvaardigheden van de notaris te verscherpen en te verdiepen met het oog op het:

· Tot stand brengen van een constructieve en verbindende dialoog tussen de betrokkenen

· Detecteren en hanteren van sluimerende conflicten

· Omgaan met (hevige) emoties

· Een stem geven aan elke erfgenaam

· De ‘neen’-stem of weerstand van een erfgenaam hanteren

Programma:

Deze tweedaagse opleiding is erop gericht om inzicht (door theoretische kennis-deling) en vaardigheden (aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden) te ontwikkelen.

Inhoud van deze tweedaagse opleiding:

· Opzetten en faciliteren van een constructieve en verbindende dialoog in het proces naar een erfovereenkomst

· Mijn rol en positie als notaris in dit proces

· Inzicht in conflicten in het algemeen en de eigen conflictstijl in het bijzonder

· Open versus gesloten vragen

· Verbindende communicatie als methode om de onderliggende belangen/behoeften van de betrokkennen te herkennen en mee te nemen in het proces naar de erfovereenkomst

· Informeren, adviseren en onderhandelen op basis van de belangen/behoeften

· Effectief omgaan met weerstand en (hevige) emoties

· Peilen naar de duurzaamheid van en het evenwicht in de erfovereenkomst

Doelgroep:

Deze opleiding is eerder gericht op notarissen die geen bemiddelaar zijn. Notarissen-bemiddelaars die hun vaardigheden willen opfrissen en verdiepen zijn uiteraard ook welkom.

Dagen:

Deze opleiding vormt een geheel dat over 2 dagen wordt gegeven, nl. op 3 en 10 mei 2022.

Trainers: Monika Meysmans & Sofie Storms

Inschrijven: via Federatie Notarissen.

Deel dit evenement

bottom of page